rekuperacia-ikona

Rekuperácia

Zehnder rekuperacie.

ČO JE REKUPERÁCIA

Rekuperácia funguje na princípe spätného získavania tepla pomocou výmenníka (u entalpického spätne získavanie vlhkosti) v rekuperačnej jednotke, kedy odpadový znehodnotený vzduch odovzdá teplo vo výmenníku vnútri jednotky privádzanému čerstvému vzduchu zvonku. Do bytových miestností nám tak prúdi čerstvý a navyše predhriatý vzduch. Pomocou tohto procesu máme zabezpečenú výmenu vzduchu vo vašom dome, alebo byte bez otvárania okien a šetrenia energie na vykurovanie.

Prečo vetrať? Dnešným trendom v bývaní sú stavby s veľmi dobrou tepelnou izoláciou a dokonalým utesnením. Bez riadneho vetrania teda nemôžeme dosiahnuť požadovanú hygienickú úroveň vnútorného prostredia. Vetraním tiež chránime stavbu pred pôsobením vlhkosti, ktorá sa hromadí pri bežnej činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne a pod. Pri nedostatočnom vetraní môžu vznikať v interiéri plesne, ktoré negatívne ovplyvňujú aj ľudský organizmus. Základom je odvetranie toalety, kúpeľne a kuchyne. Je tradičné vetranie oknami ekonomické? Pri otvorení okna nám jednoducho začne do domácnosti prúdiť čerstvý vzduch z exteriéru a teplý znehodnotení vzduch unikať z interiéru von. Pri tomto spôsobe vetrania dosiahneme výmenu vzduchu, ale čerstvý vzduch je potrebné dohriať na požadovanú úroveň. Navyše čerstvý vzduch prináša do domácnosti prach, peľ atď. Pri otvorení okna dochádza tiež k prenikaniu hluku do interiéru.

Čo znamená komplexné riešenie s úsporou energie? Tento typ vetrania je známy ako vetranie s rekuperáciou. Systém je založený na spätnom získavaní tepla. Znehodnotený vzduch ( CO2, vlhkosť, neprijemne pachy ) je odvádzaný von z domácnosti. Tento vzduch má ale tepelnú energiu, ktorú možno využiť pre ohrev privádzaného čistého vzduchu. To sa deje v časti zvanej rekuperátor. Rekuperátor odovzdá energiu odvádzaného vzduchu a odovzdá ju privádzanému vzduchu. Koľko energie sa nám vráti späť, označujeme ako účinnosť rekuperácie.

Rekuperácia – služby            Vladimír Gontkovič +421949524661

– Konzultácia a doporučenie  vhodného systému rekuperácie

– Navrhnutie rekuperačnej jednotky

– Dodávka a montáž systému

– Správne zaregulovanie systému

– Záručný aj pozáručný servis

– Zaučenie obsluhy

Close Menu